Skip to main content

Bento Clinics vindt het belangrijk dat haar cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u of uw zoontje zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart. In dat geval kunt u een klacht indienen. Bento Clinics heeft een onafhankelijke klachtenregeling. Bento Clinics is daarvoor aangesloten bij EZa geschillencommissie. Een brochure hiervoor is op aanvraag verkrijgbaar. Onze klachtenregeling is krachtens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) van toepassing op cliënten aan wie zorg en/of diensten worden of zijn verleend door medewerkers van Bento Clinics te Amsterdam en Veenendaal.

Klachten behandeling

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Bento Clinics dan kunt u dat telefonisch melden +31850185855 of per e-mail info@bentoclinics.nl. U krijgt dan het klachtenreglement toegestuurd. In geval van een klacht zal altijd eerst getracht worden te bemiddelen. Als hiermee het probleem niet naar tevredenheid van klager kan worden opgelost, zal de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris zal de klacht verder in behandeling nemen en eventueel voorleggen aan de geschillencommissie.

Maak een afspraak

Bento Clinics heet u welkom in één van haar verschillende locaties.

  • Al ruim tien jaar ervaring en meer dan 25.000 besnijdenissen uitgevoerd.
  • Wij bieden kwalitatieve zorg van hoog niveau voor onze patiënten.
  • Onze chirurg is gespecialiseerd in het uitvoeren van circumcisies.