Skip to main content

MCC (Modified Classic Circumcision) by Bento Clinics

Bij Bento Clinics passen wij de MCC techniek toe. Dit is de klassieke besnijdenis, die reeds duizenden jaren wordt toegepast, maar dan vernieuwd en verfijnd. Het is een religieus en medisch verantwoorde manier van besnijden, met een cosmetisch fraai resultaat en een minimale kans op complicaties. Onze manier is snel en gaat gepaard met zo min mogelijk bloedverlies.

Hoogstrakke besnijdenis

Een zeer belangrijk voordeel van deze stijl is, dat zoveel mogelijk van het binnenblad wordt gespaard. Dat heeft zeer grote voordelen. Het binnenblad is het gevoelige deel van de voorhuid. Door dit blad te sparen, wordt zoveel mogelijk gevoel behouden. Daarnaast is het binnenblad zeer elastisch en is bij behoud hiervan de kans op een te strak resultaat nagenoeg nihil.  Een derde zeer belangrijk voordeel van sparen van het binnenblad is, dat hierdoor het litteken verder van de eikel af komt te staan. Hiermee wordt voorkomen dat het litteken zou kunnen vergroeien met de eikel.

De hoogstrakke besnijdenis is overigens ook de tradiotionele besnijdenisstijl. Reeds duizenden jaren wordt op deze manier besneden door joden en moslims over de gehele wereld. De laagstrakke besnijdenis, waarbij het binnenblad nagenoeg in zijn geheel verwijderd wordt, is een manier van besnijden die eigenlijk alleen op medische indicatie (phimosis) zou moeten gebeuren.

De techniek

De voorhuid van de penis wordt verdoofd door middel van een aantal injecties net onder de huid aan de basis van de penis. Rondom de penis wordt alles schoon gemaakt en steriel afgedekt. Nadat gecontroleerd is of de verdoving goed werkt, wordt vervolgens de voorhuid losgemaakt van de eikel. Hierna wordt de lengte bepaald van de voorhuid en daarna verwijderd. De eventueel ontstane bloedinkjes worden gestopt. Ten slotte wordt de overgebleven huid met enkele oplosbare hechtingen vastgehecht aan het restant van het binnenblad onder de eikel. Een besnijdenis duurt gemiddeld 10-15 minuten.

Midazolam

Vanaf de leeftijd van zes maanden en een gewicht van 7 kg of meer, geven wij de jongens een middel om het bewustzijn te verminderen. In de volksmond wordt dit ook wel “roesje”genoemd. De jongen blijft hierbij wel wakker, maar hij krijgt niets van de behandeling mee. Dit middel krijgt uw zoontje middels een neusspray. klik hier voor meer informatie over midazolam.

Leeftijd

Hoewel een besnijdenis op alle leeftijden kan plaatsvinden, adviseren wij om de besnijdenis op een zo jong mogelijke leeftijd te laten gebeuren. In onze kliniek kan dit al vanaf 1 maand.

Uit religieus oogpunt is een besnijdenis een feestelijke aangelegenheid. Het is u dan ook toegestaan om foto’s te maken en te filmen.

Maak een afspraak

Bento Clinics heet u welkom in één van haar verschillende locaties.

  • Al ruim tien jaar ervaring en meer dan 25.000 besnijdenissen uitgevoerd.
  • Wij bieden kwalitatieve zorg van hoog niveau voor onze patiënten.
  • Onze chirurg is gespecialiseerd in het uitvoeren van circumcisies.